Samenwerking ouders - school

Om uw kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden is een goede samenwerking tussen school en ouders van belang. Wij informeren ouders over alle belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene schoolzaken, maar natuurlijk ook over de ontwikkeling van uw kind. We stellen het op prijs als ouders ons ook van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houden. Ouders kunnen en mogen daarnaast altijd binnenlopen of een afspraak maken, indien zij dit wensen.