Biebpunt op school

Op school is een biebpunt aanwezig. Hier kunnen kinderen onder schooltijd volgens afspraak met de leerkracht een boek lenen. Na schooltijd is hier ook de mogelijkheid voor. Elke dinsdagmiddag is er een vrijwilliger van de bibliotheek aanwezig om hierbij te helpen van 13.30 tot 14.30 uur. 

Wil je boeken reserveren? Klik hier

Wil je graag naar de website van de jeugdbieb? klik hier