Informatie

 Gymrooster 2019-2020

Maandag:         groep 4/5 en 6/7

Donderdag:      groep 1, 2/3, 4/5 en 7/8

Vrijdag:            groep 6/7 en 7/8

Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL

Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Elk jaar zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. Zij moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er in 1997 een keurmerk in het leven geroepen: het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) met het beeldmerk SEEF de Zebra toont aan dat een school zich inzet voor verkeerseducatie en -veiligheid rond de school.

 

De school is in het bezit van het BVL (Brabants Verkeersveiligheidslabel). Dit is een keurmerk van de provincie Noord-Brabant. Het Label is hét bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen naar school zo verkeersveilig mogelijk.

 

Daarnaast zijn er drie (verkeers)ouders of –verzorgers en een leerkracht betrokken bij verkeerseducatie. Bij hen kunt u terecht voor adviezen, vragen en opmerkingen.