Social Schools

Wij werken met het ouderportaal Social Schools.  
Hoe werkt het?   
De leerkracht of school plaatst een bericht in het ouderportaal. Bijvoorbeeld over een sportdag, een excursie of informatie over de lesmethode waarmee gewerkt wordt. Ook kunt u als ouder via dit portaal digitaal contact hebben met de leerkracht, het vervangt hierbij de mailwisseling. Via deze weg lopen ook de ziekmeldingen en de planning van de oudergesprekken.   
Als ouder kunt u deze informatie bekijken door in te loggen via de mobiele app of via de web-omgeving. U kunt agendapunten in uw app rechtstreeks toevoegen aan uw telefoonagenda. Zo ontvangt u op tijd herinneringen en vergeet u nooit evenementen. Ouders ontvangen een uitnodiging per e-mail met daarin een link om een account te activeren.