Social Schools

Met ingang van dit schooljaar zullen wij, zoals eerder al vermeld, met het ouderportaal Social Schools gaan werken. Dit vervangt Klasbord en grotendeels de mailwisseling. Daarnaast kun je o.a. als ouder je kind ziekmelden binnen dit systeem en zullen hiermee oudergesprekken digitaal gepland gaan worden.

Hoe werkt het? 
De leerkracht plaatst een bericht in de klas. Bijvoorbeeld over een sportdag, een excursie of informatie over de lesmethode waarmee gewerkt wordt. Als ouder kunt u deze informatie bekijken door in te loggen via de mobiele app of via de web-omgeving. U kunt agendapunten in uw app rechtstreeks toevoegen aan uw telefoonagenda. Zo ontvangt u op tijd herinneringen en vergeet u nooit evenementen. Ouders ontvangen een uitnodiging per e-mail met daarin een link om een account te activeren.