Leerlingenraad

De leerlingenraad van onze school vertegenwoordigt de kinderen van de school. Zij mogen meepraten over allerlei dingen die op school gebeuren. Uit de groepen 3 t/m 8 wordt ieder jaar één leerling per groep gekozen, die namens de groep zal spreken. Zij brengen namens de groep nieuwe ideeën of vraagstukken in. De leerlingenraad komt gemiddeld 5 keer per jaar bij elkaar en vergadert onder leiding van een teamlid. De leerlingenraad stelt zich elk jaar voor via het maandbulletin en presenteert zich aan de kinderen tijdens een maandopening.