Schooltijden/jaarrooster 2018-2019

Schooltijden:

-          Maandag 8.30 uur – 14.15 uur

-          Dinsdag 8.30 uur – 14.15 uur

-          Woensdag 8.30 uur – 12.30 uur

-          Donderdag 8.30 uur – 14.15 uur

-          Vrijdag 8.30 uur – 14.15 uur

 Vakantie en vrije dagen 2018-2019:

-          Herfstvakantie 15 okt t/m 19 okt

-          Kerstvakantie 24 dec t/m 4 jan

-          Carnavalsvakantie 4 mrt t/m 8 mrt

-          2 e Paasdag 22 april (1e maandag van de meivakantie)

-          Meivakantie 22 april t/m 3 mei

-          Hemelvaart 30 en 31 mei

-          2 e Pinksterdag 10 juni

-          Zomervakantie 8 juli t/m 17 aug

 Studie(mid)dagen:

-          Maandagmiddag 27 augustus (kinderen zijn om 12.30 uur uit, lunchen thuis)

-          Donderdag 6 december (kinderen zijn de hele dag vrij)

-          Donderdagmiddag 21 februari (kinderen zijn om 12.30 uur uit, lunchen thuis)

-          Dinsdagmiddag 2 april (kinderen zijn om 12.30 uur uit, lunchen thuis)

-          Vrijdagmiddag 28 juni (kinderen zijn om 12.30 uur uit, lunchen thuis)

 In verband met de gewijzigde schooltijden en de reparatie-uren zijn er dit schooljaar 4 studiemiddagen vanaf 12.30 uur, waarbij kinderen thuis lunchen en maar één hele studiedag op donderdag 6 december. Het eerder stoppen op vrijdagen voor de vakanties, het later starten na Sinterklaas, Communie, Vormsel, musical, e.d. vervallen. Overige studiemomenten voor het team zijn na 14.15 uur gepland of op woensdagmiddag wanneer de kinderen vrij zijn.