De Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders. De MR heeft adviesrecht en/of instemmingsrecht over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Voor verdere informatie verwijzen we naar de algemene schoolgids.