Buitenschoolse opvang

De Belhamels

Buitenschoolse Opvang De Belhamels is een uitdagende plek voor kinderen van vier tot dertien jaar. De buitenschoolse opvang organiseert voor deze kinderen na school en in de vakanties talloze leuke activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan het meedoen met allerlei knutsel- en sportactiviteiten of een skelterrace. We stimuleren kinderen op alle ontwikkelingsgebieden en die diversiteit zie je ook terug in de inrichting van de BSO. Verschillende activiteiten hebben daar een eigen plek.

De deskundige pedagogisch medewerkers dagen kinderen uit om steeds weer nieuwe dingen te ontdekken, maar laten ze vrij in hun keuze. Buitenschoolse opvang is tenslotte vrije tijd. Kinderen praten en beslissen daarom mee over bijvoorbeeld de activiteiten en de aanschaf van spelmateriaal. Iedere dag gaan we naar buiten, weer of geen weer. Gewoon lekker spelen en buiten rennen. We maken hierbij gebruik van de speelplaats van school  of het voetbalveldje in het dorp. Daarnaast maken we regelmatig een uitstapje, bezoeken we de kinderboerderij of doen we samen met de kinderen een boodschap in het dorp.

BSO De Belhamels biedt dagelijks voor – en naschoolse opvang. Ook tijdens studiedagen en vakanties is de BSO geopend. Voor meer informatie of een rondleiding kunt u contact opnemen met BSO de Belhamels op het nummer: 0413-369445. Voor informatie over contracten en plaatsingen kunt u terecht bij: 073-7119400 of per mail regiomiddenbrabant@kinderopvanghumanitas.nl.